söndag, december 08, 2013

LEAF [ The Health Benefits of Juicing Raw Cannabis ]
Jag känner så starkt för det här och det är inte för att jag vill att vi ska kunna röka på tvärtom jag är mer rädd om hälsan än så men jag tror att vi har missat något under lång tid. Mycket lidande i onödan kanske. Nu forskas det i Europa också så det ska bli intressant att följa utvecklingen.

Inga kommentarer: